۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی


۲۱ مهر۱۴۰۲: حماسه حماس یا یازده سپتامبرخاورمیانه


مقالات
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

 ۸ اردیبهشت۱۴۰۲: توافق تهران ـ ریاض ، پایان طرح خاورمیانه بزرگ
٢٥آبان١٠١۴ ـ زایش دوباره جنبش سرخ ، رویش جوانه های انقلاب
۶ خرداد ۱۴۰۱ ـ  لچک ‍، نماد حاکمیت ارتجاع
۲۲
 بهمن ۱۴۰۰ - شکست استراتژی جهان تک قطبی،آغاز تاریخ
٢٦ اردیبهشت ٠٠١۴ ـ  ننگ بشریت معاصر
٢٢ تیر١٣٩٢ ـ  کشتیبان را سیاستی دگر باید  ٢
٧  تیر ١٣٩٢ ـ  کشتیبان را  سیاستی دگر باید  ١
٢٥ آبان ١٣٩١ ـ  موازنه جديد پس از انتخابات آمریکا
۳۱ فروردین ۱۳۹۰ـ سال زیبا ، متن کامل
 ٨  مرداد ١٣٨٨-  جنبش من ، "جنبش سرخ"
١٢ تیرماه ١٣٨٨ـ  این جنبش ، جنبش من نیست
۶ خرداد ١٣٨٨-  زبان تازه ، تحلیلی بر تغییر
 دوم دیماه ١٣٨٧ ـ   مرز سرخ
۷ آذر ۱۳۸۶ ـ بحران جنگ ، صف بندیهای نوین
۵ مهر ١٣٨٦-  مرز شکنی برای صلح
۱۰ دیماه ١٣٨٥-  شکاف در معادله قوا
۱۰ مهر ۱۳۸۵ ـ  بدون شرح
۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ ـ تحلیل راه
 ۱۸ آذر ۱۳۸۳ ـ  چشم انداز
۱۶ آذر ۱۳۸۲ ـ انقلاب یا رفرم
 ۸ شهریور ۱۳۸۱ ـ  دولت موقت انتقالی
۱۵ آبان ۱۳۷۴ ـ سرنگونی قهرآمیز یا گذارمسالمت آمیز

یادداشت سیاسی

٢٦  مرداد ۱۳۹۹ ـ نقطه عطف
٢٦ مهرماه ١٣٩٠- بازی خطرناک
٢٨  بهمن  ١٣٨٩ ـ جنس قیام عاشورا
١٢ مرداد ١٣٨٨ -  تیر و تبر بر تن  بی سپر
٢٤مرداد ١٣٨٧-  بازگشت روسیه به صحنه رقابتهای جهانی
١١ تیرماه ١٣٨٦ به سمت تعیین تکلیف نهایی
 ٢٦مرداد ١٣٨٤تخلیه آبادیهای یهودی نشین در نوارغزه
٢ تیر ماه ١٣٨٤- مرحله دوم انتخابات ایران


یادداشت هفته در دیدگاه

٢٧ شهریور ١٣٨٥- جایگاه ناسیونالیسسم در استراتژی خلقها
٢٧ تیرماه ١٣٨٤ ـ  یادداشت هفته ـ جنگ چهارم
٢٧ فروردین ١٣٨٤ ـ یادداشت هفته ـ راه حل سوم

بحثهای سیاسی

با اسماعیل نوری علا

انحلال طلبی ـ بخش دوم ـ ثقل سیاسی یا آلترناتیوحکومت ولایی ـ ١٩مرداد ١٣٩١
انحلال طلبی ـ بخش اول ـ آلترناتیو سکولار، گفتمان انحرافی  ـ  ٥  مرداد ١٣٩١

با حسن داعی


با کورش عرفانی

معضل توده ها ، کابوس روشنفکر جدا از توده  ــ  ١٢ آبان ١٣٨٤

با جمال کمانگر


با عزیزالله پاکنژاد

تقابل دو تحلیل در نمایش پاریس ـ  متن کامل  ـ  ٩ مرداد ١٣٨٢

با علی ناظر


با آرش کمانگر

ترسم نرسی به خانه ای اعرابی این ره که تومیروی به ترکستان ا
ست ـ ١٦ آذر١٣٨١

 با علی جوادی


مصاحبه ها

الف ـ نوشتاری


٢٢ بهمن ١٣٨٨ ـ پرسشی از سایت گفتگو ، پاسخی از بیژن نیابتی
١٩شهریور١٣٨٧ ـ گفتگوی مجید خوشدل با بیژن نیابتی
٢٩ دیماه  ١٣٨٧ ــ مصاحبه با سایت "گزارشگران"
٢٥ اسفند ١٣٨٦ ــ  گفتگوی م ــ ساقی با بیژن نیابتی
٢٠ دیماه ١٣٨٦ ــ  مصاحبه با سایتکومله زحمتکشان"
٤ خرداد ١٣٨٥ ـ گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بیژن نیابتی ــ ٤
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ـ گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بیژن نیابتی ـ ٣
١٣ اردیبهشت١٣٨٥ــ گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بیژن نیابتی ـ ۲
٣ اردیبهشت ١٣٨٥ــ گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بیژن نیابتی ــ ١
٤ خرداد ١٣٨٥ــ گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بیژن نیابتی (متن کامل)
۳ دیماه ۱۳۸۳ ـ  مصاحبه با سایت "طلیعه سپیده دمان
۱اردیبهشت ۱۳۸۳ ـ مصاحبه با سایت "جبهه همبستگی"
ب ـ شنیداری

٢٣ مهر ١٣٨٦ ــ  مصاحبه  اول  با   رادیو  پارس
 دیماه ١٣٨٤ ـ  سه هفته ارتباط مستقیم در رادیوطلوع
١٥ دیماه ١٣٨٤ ـ هفته سوم :  بخش اول ـ  بخش دوم
٧  دیماه  ١٣٨٤ ـ  هفته دوم :  بخش اول ـ  بخش دوم
٣٠ آذر  ١٣٨٤ ــ  هفته اول :  بخش اول ـ  بخش دوم
٣٠ تیرماه ١٣٨٤ ــ  مصاحبه  با  رادیو "روژهلات"
٢٢ خرداد ١٣٨٣ ــ  مصاحبه  با  رادیو  "چکاوک"
اردیبهشت١٣٨٣ـ سه روزارتباط مستقیم دررادیو پرواز
٢٢ خرداد ١٣٨٢ ــ  مصاحبه  با  رادیو "زاگرس"
٢٨ بهمن ١٣٨١ ـ  مصاحبه  با  رادیو "جنگ صدا"

ج ـ دیداری


١٢تیر١٣٨٨ــمصاحبه با تلویزیون ماهواره ای آسو سات 
خرداد١٣٧٩ـ کنفرانس برلین،میزگردی باآذرمدرسی وبیژن نیابتی ـ تلویزیون رسانهاطلاعیه ها

١٧ شهریور ١٣٩٢ ـ  قتل عام در اشرف
٤ دیماه ١٣٨٨ ـ  فعالین اپوزیسیون در لیست پلیس بین المللی
١٦خرداد ١٣٨٤ـ  نبرد آلترناتیوها

پیامها
١٥ تیرماه ١٣٨١ ـ  پیام به آذر ماجدی
١٩بهمن١٣٨٠ـ  پیام به منصورحکمت 
به رفقای شورای مرکزی  سازمان چریکهای فدایی خلق

بیانیه  و  فراخوان

٤ شهریور ١٣٨٨ ـ در حمایت ازدکترمحمد ملکی
١٠مرداد١٣٨٨ـ حمایت ازجان و حرمت انسانی ساکنان اشرف
٢٠دیماه ١٣٨٧ـ درحمایت از حقوق مردم فلسطین
١٧شهریور ١٣٨٧ـ فاجعه انسانی در اشرف
١٧آبان١٣٨٦ـ  ملاحظاتی بر فراخوان حزب حکمتیست
در رابطه با ولی الله فیض مهدوی
١٦فروردین ١٣٨٥ـ نگرانی ایرانیان و خواسته های ما
١٤مرداد١٣٨٣ ـ همبستگی با زندانیان سیاسی ـ عقیدتی
٤ تیرماه ١٣٨٢ـ  درحمایت از مبارزات دانشجویی
٢٢خرداد ١٣٧٩ـ  درحمایت از تظاهرات سی خرداد